Obuke za CPC

Intico organizuje i realizuje obuke za profesionalne vozače.

Saznaj više

Obuke za CPC

Intico organizuje i realizuje obuke za profesionalne vozače.

Saznaj više

Konsalting

Kreiramo dugoročna održiva, inovativna i primenjiva rešenja kako biste na najefikasniji način došli do željenih rezultata.

Saznaj više

Obuke

Intico organizuje i realizuje otvorene i in-house stručne obuke iz oblasti transporta i logistike.

Saznaj više

Obuka

Intico organizuje i realizuje otvorene i in-house stručne obuke iz oblasti transporta i logistike.

Saznaj više

Procena sposobnosti vozača

Na osnovu seta testova Vienna Test System TRAFFIC vršimo procenu sposobnosti za vožnju i spremnost vozača da ponašanje prilagodi saobraćajnim uslovima.

Saznaj više

Evidencija radnog vremena vozača

Pružamo uslugu vođenja evidencije radnog vremena člana posade vozila koji koriste vozila sa analognim i digitalnim tahografima.

Saznaj više

Evidencija radnog vremena vozača

Na osnovu seta testova Vienna Test System TRAFFIC vršimo procenu sposobnosti za vožnju i spremnost vozača da ponašanje prilagodi saobraćajnim uslovima.

Saznaj više

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta

Pružamo uslugu savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Saznaj više