Usluge

U okviru svog rada Intico organizuje i realizuje treninge, seminare i naučno-stručne
skupove od značaja za usavršavanje stručnjaka iz oblasti transporta i logistike o
vremenu vožnje i odmora vozača, korišćenju digitalnih i analognih tahografa,
upravljanju troškovima u transportu, upravljanju voznim parkovima, osiguranju
u voznim parkovima, nabavkama proizvoda i usluga u transportu,
povećanju ekonomičnosti vožnje vozača.

Usluge2018-12-11T12:16:59+00:00

Konsalting

Kreiramo dugoročna održiva, inovativna i primenjiva rešenja kako biste na najefikasniji način došli do željenih rezultata.

Saznaj više

Obuke

Intico organizuje i realizuje otvorene i in-house stručne obuke iz oblasti transporta i logistike.

Saznaj više

Obuka

Intico organizuje i realizuje otvorene i in-house stručne obuke iz oblasti transporta i logistike.

Saznaj više

Procena sposobnosti vozača

Na osnovu seta testova Vienna Test System TRAFFIC vršimo procenu sposobnosti za vožnju i spremnost vozača da ponašanje prilagodi saobraćajnim uslovima.

Saznaj više

Evidencija radnog vremena vozača

Pružamo uslugu vođenja evidencije radnog vremena člana posade vozila koji koriste vozila sa analognim i digitalnim tahografima.

Saznaj više

Evidencija radnog vremena vozača

Na osnovu seta testova Vienna Test System TRAFFIC vršimo procenu sposobnosti za vožnju i spremnost vozača da ponašanje prilagodi saobraćajnim uslovima.

Saznaj više

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta

Pružamo uslugu savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Saznaj više
X