Ostale obuke

Intico organizuje i realizuje otvorene i in-house stručne obuke iz oblasti transporta i logistike.

Naše obuke su otvorene (definisane prema kalendaru obuka) i interne (in-house). Programi obuka se uvek mogu prilagoditi specifičnim potrebama privrednog društva i ciljne grupe za koju se održava, što omogućava da se oblasti koje su važne za privredno društvo detaljnije objasne. Internim obukama obezbeđujete privrednom društvu i zaposlenima specijalno osmišljene obuke tačno prema potrebama i sa jasno definisanim ciljem. Obuka se održava u dogovoru sa Vama, u terminu koji Vama odgovara, uz mogućnost održavanja u Vašem ili našem prostoru.


Obuke za rukovodioce, referente, administratore, dispečere

 • Propisi iz oblasti saobraćaja i transporta

  Obuka je namenjena rukovodiocima transporta/voznih parkova/logistike, referentima i administratorima transporta/voznih parkova/logistike, korisnicima transportnih usluga, rukovodiocima prodaje, rukovodiocima u privrednim društvima u drugim delatnostima.

  Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

  Značaj obuke

  Poznavanje i adekvatna primena propisa iz oblasti saobraćaja i transporta je preduslov za obavljanje transportnih aktivnosti (kako tereta tako i putnika) u svakoj kompaniji. Naravno, primenom propisa se doprinosi bezbednosti saobraćaja, kao i izbegavanju nepotrebnih troškova koje su posledica kazni za prekršaje u saobraćaju i u transportnoj delatnosti. Upoznavanje sa propisima otklanja nedoumice u pogledu tumačenja propisa što olakšava organizaciju rada delatnosti transporta.

  Osnovni ciljevi obuke

  • Sagledavanje propisa u oblasti saobraćaja i transporta
  • Upoznavanje sa aktuelnim promenama propisa o saobraćaju i transportu

  Šta poslodavac dobija?

  Rukovodioce i referente koji poznaju propise Republike Srbije za obavljanje transporta. Izbegavanje nepotrebnih troškova u vidu kazni za prekršaje za poslodavca, odgovorno lice kod poslodavca i vozača. Lakša organizacija rada vozača i vozila. Poslovanje u skladu sa propisima iz oblasti saobraćaja i transporta.

 • Primena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

  Obuka je namenjena rukovodiocima transporta/voznih parkova/logistike, dispečerima, organizatorima transporta, referentima i administratorima transporta/voznih parkova/logistike, korisnicima transportnih usluga, rukovodiocima prodaje, rukovodiocima u privrednim društvima u drugim delatnostima.

  Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

  Značaj obuke

  Rukovodilac transporta je direktno odgovoran za poštovanje propisa u oblasti vremena upravljanja vozilom i odmora vozača. Nakon usaglašavanja propisa u domaćem i međunarodnom prevozu, obuka će pomoći učesnicima da otklone sve nedoumice koje su stvorene dosadašnjim postojanjem neusklađenih zakonskih okvira između domaćeg i međunarodnog prevoza. Učesnici će se upoznati sa time šta ih očekuje u narednom periodu u pogledu obaveza koje će biti propisane podzakonskim aktima koja se očekuju.

  Osnovni ciljevi obuke

  • Upoznavanje sa novinama koje se odnose na organizaciju vremena upravljanja vozilom i odmora članova posade
  • Upoznavanje sa novinama koje se odnose na radno vreme posade vozila u drumskom prevozu
  • Pružanje neophodnih informacija iz oblasti prekršaja i kazni u pogledu vremena upravljanja vozilom, radnih vremena vozača i korišćenja tahografa, gradacija prekršaja. Odgovornost fizičkog, odgovornog lica u pravnom licu i pravnog lica i preduzetnika.

  Šta poslodavac dobija?

  Rukovodioce i referente transporta koji poznaju Zakon o radnom vremenu članova posade vozila i tahografima. Poslovanje firme u skladu sa Zakonom. Izbegavanje nepotrebnih troškova za kazne koje su posledica prekršaja i nedovoljno obučenih referenata, odnosno rukovodilaca.

 • Evidencija radnog vremena člana posade vozila

  Obuka je namenjena rukovodiocima transporta/voznih parkova/logistike, dispečerima, organizatorima transporta, referentima i administratorima transporta/voznih parkova/logistike.

  Trajanje obuke: 1 dan, 3 časa

  Značaj obuke

  Na osnovu Pravilnika o evidenciji radnog vremena člana posade vozila (Službeni glasnik RS, broj 13 od 2017. godine), prevoznici su dužni da od 1. aprila 2017. godine vode evidenciju o radnom vremenu članova posade vozila. Član posade može da bude: vozač, suvozač, kondukter i pripravnik. Prevoznik mora da vodi evidenciju radnog vremena za svakog člana posade na nedeljnom nivou u elektronskom ili pisanom obliku, pri čemu mora da vodi računa da zbir radnog vremena u toku referentnog perioda ne prelazi propisana ograničenja.

  Osnovni ciljevi obuke

  • Sagledavanje obima podataka neophodnih za evidenciju radnog vremena
  • Mogućnosti za izbor načina vođenja evidencije radnog vremena

  Šta poslodavac dobija?

  Rukovodioce i referente koji znaju kako se vodi evidencija radnog vremena člana posade vozila.

 • Praćenje ekonomičnosti vožnje vozača (eco-driving)

  Obuka je namenjena rukovodiocima transporta/voznih parkova/rukovodiocima logistike, referentima i administratorima transporta/voznih parkova/logistike, organizatorima transporta, dispečerima.

  Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

  Značaj obuke

  Uticaj načina vožnje na potrošnju goriva je veoma značajan i prema istraživanjima može da utiče na povećanje potrošnje goriva i do 10%. Energetski efikasnim upravljanjem vozilom, kroz smanjenje potrošnje pogonskog goriva, ostvaruje se smanjenje izduvne emisije CO, manje zagađenje okoline i ekonomska korist u vidu ušteda na smanjenju troškova održavanja vozila i troškova pogonskog goriva. Korišćenjem defanzivnog načina vožnje i anticipacijom ponašanja ostalih učesnika u saobraćaju smanjuje se i stepen rizika pojave incidentnih situacija koje su uzrok saobraćajnih nezgoda. Pod ekonomičnom vožnjom se podrazumevaju i aktivnosti što boljeg iskorišćenja tehničkih karakteristika (performansi) vozila. Značaj se ogleda u smanjenju rizika i povećanju bezbednosti saobraćaja, ali i u smanjenju troškova transportnih aktivnosti.

  Osnovni ciljevi obuke

  • Dobri primeri iz prakse u povećanju zainteresovanosti vozača za program eco driving-a
  • Stimulacija i destimulacija vozača prema pokazateljima eco driving-a u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja potrošnje goriva, pneumatika (guma) i kočionih obloga
  • Implementacija pozitivnih primera iz prakse u praćenju potrošnje goriva po vozačima i vozilima u voznim parkovima
  • Mogućnost korišćenja podataka iz računara u vozilu i specijalizovanih uređaja za ocenu pokazatelja eco driving-a

  Šta poslodavac dobija?

  Rukovodioce i referente koji znaju način da zainteresuju vozače za bezbedan način vožnje i program eco driving-a, koji dovodi do smanjenja potrošnje goriva, pneumatika i kočnica, a samim tim i do smanjenja troškova održavanja vozila.

 • Načela bezbednog učestvovanja u saobraćaju

  Obuka je namenjena rukovodiocima transporta, rukovodiocima voznih parkova, rukovodiocima logistike, referentima transporta, referentima voznih parkova, referentima logistike, dispečerima, administratorima voznih parkova, transporta i logistike, korisnicima transportnih usluga.

  Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

  Značaj obuke

  Poznavanje i primena propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja su preduslovi za obavljanje transportnih aktivnosti (kako tereta tako i putnika) u svakoj kompaniji koja u svom sastavu ima vozni park. Adekvatnom primenom propisa se doprinosi bezbednosti saobraćaja, kao i izbegavanju nepotrebnih troškova koji su posledica kazni za prekršaje i nezgoda u saobraćaju.

  Osnovni ciljevi obuke

  • Upoznavanje sa činjenicama značaja bezbednosti saobraćaja,
  • Osnovna razlika između dobrog i bezbednog vozača,
  • Upoznavanje sa pravilima u saobraćaju definisanih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima,
  • Postupci u slučaju saobraćajne nezgode,
  • Kaznene odredbe za karakteristične prekršaje,
  • Dobri primeri iz prakse o povećanju zainteresovanosti vozača/korisnika vozila za obuke iz poznavanja saobraćajnih propisa,
  • Smanjenje potencijalnih rizika u saobraćaju, formiranje navika, bezbednije putovanje, promena stavova, upoznavanje sa novinama ZOBS-a i stvaranje pozitivnog imidža kompanije,
  • Finansijske koristi - manje nezgoda, materijalnih šteta, prekršaja i kazni,
  • Identifikovanje recidivista u saobraćaju.

  Šta poslodavac dobija?

  Zaposlenog koji je svestan značaja bezbednosti saobraćaja, upoznat sa načinom povećanja zainteresovanosti vozača za bezbednu vožnju, čime se smanjuju troškovi kazni za prekršaje, rizične situacije i troškovi održavanja vozila.

Obuke za vozače i ostale izvršioce

 • Propisi iz oblasti saobraćaja i transporta

  Obuka je namenjena vozačima teretnih vozila i autobusa u domaćem i međunarodnom transportu, vozačima u distribuciji, vozačima službenih vozila.

  Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

  Značaj obuke

  Poznavanje i adekvatna primena propisa iz oblasti transporta i saobraćaja je preduslov za obavljanje transportnih aktivnosti (kako tereta tako i putnika) u svakoj kompaniji. Naravno, primenom propisa se doprinosi izbegavanju nepotrebnih troškova koje su posledica kazni za prekršaje u saobraćaju i u delatnosti drumskog transporta. Upoznavanje sa propisima otklanja nedoumice u pogledu tumačenja propisa što olakšava organizaciju rada u delatnosti drumskog transporta.

  Osnovni ciljevi obuke

  • Sagledavanje propisa u oblasti drumskog transporta i saobraćaja i
  • Upoznavanje sa aktuelnim promenama propisa o drumskom transportu i saobraćaju

  Šta poslodavac dobija?

  Izbegavanje nepotrebnih troškova u vidu kazni za prekršaje za firmu, odgovorno lice u firmi i vozača. Jednostavniju organizaciju rada vozača i vozila. Poslovanje u skladu sa propisima iz oblasti saobraćaja i drumskog transporta.

 • Primena Zakona o radnom vremenu posade u drumskom prevozu i tahografima. Pravilno korišćenje digitalnog i analognog tahografa

  Obuka je namenjena vozačima teretnih vozila i autobusa najveće dozvoljene mase preko 3,5t u domaćem i međunarodnom transportu i u distribuciji.

  Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

  Značaj obuke

  Upoznavanje profesionalnih vozača sa novinama sa aspekta trajanja radnog vremena, noćnog rada, odmora u toku dnevnog rada i prekovremenog rada. Nove obaveze članova posade u pogledu evidentiranja radnog vremena članova posade vozila po novom Zakonu o radnom vremenu članova posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Vozač treba da se upozna sa zakonskim obavezama i da ih primenjuje prilikom korišćenja analognog ili digitalnog tahografa. Poznavanje i adekvatna primena propisa za pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa i organizaciju radnog vremena u skladu sa propisima u unutrašnjem (domaćem) i međunarodnom transportu je preduslov za pravilno obavljanje transportnih aktivnosti u svakoj kompaniji.

  Osnovni ciljevi obuke

  • Sagledavanje propisa za pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa i organizacije vremena upravljanja vozilom i odmora vozača
  • Upoznavanje sa korišćenjem analognog i digitalnog tahografa
  • Pružanje neophodnih informacija iz oblasti prekršaja i kazni u pogledu vremena upravljanja vozilom, radnih vremena vozača i korišćenja tahografa i priprema za dolazeće promene u smislu njihovog usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom

  Šta poslodavac dobija?

  Vozača koji poznaje Zakon o radnom vremenu vozača, kao i pravilno korišćenje digitalnog i analognog tahografa. Izbegavanje nepotrebnih troškova za kazne koje su posledica prekršaja nedovoljno obučenih vozača.Izbegavanje nepotrebnih troškova za kazne koje su posledica prekršaja i nedovoljno obučenih referenata, odnosno rukovodilaca.

 • Ekonomična vožnja (eco-driving)

  Obuka je namenjena vozačima putničkih automobila, profesionalnim vozačima i svim zaposlenima koji stalno ili povremeno koriste službene automobile.

  Trajanje obuke: 1 dan, 3 časa

  Značaj obuke

  Uticaj načina vožnje na potrošnju goriva je veoma značajan i prema istraživanjima može da utiče na povećanje potrošnje goriva i do 10%. Energetski efikasnim upravljanjem vozilom, kroz smanjenje potrošnje pogonskog goriva, ostvaruje se smanjenje izduvne emisije CO2, manje zagađenje okoline i ekonomska korist u vidu ušteda na smanjenju troškova održavanja vozila i troškova pogonskog goriva. Korišćenjem defanzivnog načina vožnje i anticipacijom ponašanja ostalih učesnika u saobraćaju smanjuje se i stepen rizika pojave incidentnih situacija koje su uzrok saobraćajnih nezgoda. Pod ekonomičnom vožnjom se podrazumevaju i aktivnosti što boljeg iskorišćenja tehničkih karakteristika (performansi) vozila. Značaj se ogleda u smanjenju rizika i povećanju bezbednosti saobraćaja, ali i u smanjenju troškova transportnih aktivnosti.

  Osnovni ciljevi obuke

  • Smanjenje potrošnje goriva
  • Smanjenje potrošnje (habanja) pneumatika (guma) i kočnica
  • Defanzivni način upravljanja vozilom
  • Smanjenje izduvne emisije CO2
  • Povećanje zainteresovanosti vozača za uspešnu implementaciju programa eco driving-a

  Šta poslodavac dobija?

  Vozača koji poznaje bezbedan način vožnje čime doprinosi smanjenju potrošnje goriva, pneumatika i kočnica, a samim tim i do smanjenja troškova korišćenja i održavanja vozila.

 • Načela bezbednog učestvovanja u saobraćaju

  Obuka je namenjena vozačima službenih vozila, teretnih vozila i autobusa u domaćem i međunarodnom transportu i u distribuciji.

  Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

  Značaj obuke

  Poznavanje i primena propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja su preduslovi za obavljanje transportnih aktivnosti (kako tereta tako i putnika) u svakoj kompaniji koja u svom sastavu ima vozni park. Adekvatnom primenom propisa se doprinosi bezbednosti saobraćaja, kao i izbegavanju nepotrebnih troškova koji su posledica kazni za prekršaje i nezgoda u saobraćaju.

  Osnovni ciljevi obuke

  • Upoznavanje sa činjenicama značaja bezbednosti saobraćaja,
  • Osnovna razlika između dobrog i bezbednog vozača,
  • Upoznavanje sa pravilima u saobraćaju definisanih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima,
  • Postupci u slučaju saobraćajne nezgode,
  • Kaznene odredbe za karakteristične prekršaje,
  • Dobri primeri iz prakse o povećanju zainteresovanosti vozača/korisnika vozila za obuke iz poznavanja saobraćajnih propisa,
  • Smanjenje potencijalnih rizika u saobraćaju, formiranje navika, bezbednije putovanje, promena stavova, upoznavanje sa novinama ZOBS-a i stvaranje pozitivnog imidža kompanije,
  • Finansijske koristi - manje nezgoda, materijalnih šteta, prekršaja i kazni,
  • Identifikovanje recidivista u saobraćaju.

  Šta poslodavac dobija?

  Vozača koji poznaje bezbedan način vožnje čime doprinosi smanjenju potrošnje goriva, pneumatika i kočnica, a samim tim i do smanjenja troškova korišćenja i održavanja vozila.

 • Osposobljavanja pakera i točilaca za bezbedan rad sa posebnom opasnom materijom - poseban UN broj i opasna materija

  Obuka je namenjena pakerima, točiocima i njihovom nadzoru.

  Trajanje obuke: 1 dan, 4 časa

  Značaj obuke

  Sa aspekta Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakona o transportu opasnih tereta neophodno je specifično znanje kako bi se uopšte rukovalo opasnim teretima. Nivo tog znanja je u skladu sa radnim obavezama svakog radnog mesta. Poslodavac je obavezan da osposobi zaposlene za bezbedan i zdrav rad. Prolazeći kroz ovu obuku poslodavac ispunjava svoje zakonske obaveze, a ujedno i bitno smanjuje opasnosti rada sa opasnim materijama i svodi ih na najmanju meru. Ova obuka je preduslov za pravilno obavljanje rukovanja i rada sa opasnim teretima kao i transportnih aktivnosti u svakoj kompaniji koja se bavi transportom opasnih tereta.

  Osnovni ciljevi obuke

  • Sagledavanje propisa za rukovanje opasnim teretima i obaveze pojedinih učesnika u procesu rada
  • Upoznavanje sa osobinama opasnih tereta
  • Upoznavanje procedura kako bi se rizik rada sa opasnim materijama sveo na minimum
  • Sprovođenje procedura obeležavanja i popunjavanje transportnih dokumenata kako bi se transport obavio u skladu sa pravilima ADR-a ili RID-a

  Šta poslodavac dobija?

  Izvršioca obučenog za pravilan rad sa opasnom materijom, čime poslodavac ispunjava svoje zakonske obaveze.

Tokom obuka svi polaznici dobijaju lagani obrok i osveženje u pauzama, a na kraju i sertifikat o odslušanoj obuci. Sertifikat o odslušanoj obuci za vozače predstavlja pogodnost za poslodavca, jer se time ispunjava obaveza poslodavca da upozna vozače sa važećim propisima i obavezama.

Detaljnije o obukama


Sve naše obuke karakteriše neposredan kontakt sa predavačem i mogućnost dobijanja odgovora na konkretna pitanja. Zato smo broj polaznika prilagodili takvom načinu rada, pa grupe broje najviše 12 polaznikaPored rada u maloj grupi, naše obuke karakterišu stručni predavači sa bogatim praktičnim iskustvom koji su uvek spremni da daju odgovore, efikasan prenos znanja i mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima.

Polaznici koji ponovo posećuju naše obuke potvrda su iskrenog i profesionalnog odnosa koji imamo sa našim klijentima. Posebnu pažnju posvećujemo potpunoj zaštiti podataka klijenata, u skladu sa našom poslovnom praksom.

Veliku pažnju posvećujemo aktivnostima koje prethode svakoj obuci.

Naš centar za obuku nalazi se u Beogradu, u ulici Vojvode Stepe 414a, Voždovac.

Na svakoj obuci polaznici dobijaju profesionalno urađenu skriptu koja je potrebna za praćenje predavanja. Takođe, prioritet nam je i da polaznicima omogućimo kvalitetan rad u veoma prijatnoj atmosferi.