Loading...
Početna2018-12-11T12:14:23+00:00

O nama

Privredno društvo Intico d.o.o. usmereno je na pružanje usluga konsaltinga i projektovanja u oblasti transporta i logistike. U okviru svog rada Intico organizuje i realizuje treninge, seminare i naučno-stručne skupove od značaja za usavršavanje stručnjaka iz oblasti transporta i logistike o vremenu vožnje i odmora vozača, korišćenju digitalnih i analognih tahografa, upravljanju troškovima u transportu, upravljanju voznim parkovima, osiguranju u voznim parkovima, nabavkama proizvoda i usluga u transportu, povećanju ekonomičnosti vožnje vozača.

Saznaj više

Kalendar obuka

decembar, 2018

13dec9:00 am3:00 pmPrimena propisa iz oblasti saobraćaja i transporta

18dec9:00 am3:00 pmPrimena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu - Rukovodiocima

20dec10:00 am1:00 pmVođenje evidencije radnog vremena vozača i drugih članova posade vozila

22dec9:00 am3:00 pmPrimena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu - vozačima

25dec9:00 am3:00 pmPrimena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu - Rukovodiocima

27dec10:00 am1:00 pmVođenje evidencije radnog vremena vozača i drugih članova posade vozila

Usluge

U okviru svog rada Intico pruža konsultantske usluge i obuke iz oblasti transporta i logistike, za potrebe vlasnika voznog
parka pruža uslugu evidencije radnog vremena vozača i ostalih članova posade, vrši procenu sposobnosti vozača i pruža
uslugu savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Konsalting

Kreiramo dugoročna održiva, inovativna i primenjiva rešenja kako biste na najefikasniji način došli do željenih rezultata.

Saznaj više

Obuke

Intico organizuje i realizuje otvorene i in-house stručne obuke iz oblasti transporta i logistike.

Saznaj više

Procena sposobnosti vozača

Na osnovu seta testova Vienna Test System TRAFFIC vršimo procenu sposobnosti za vožnju i spremnost vozača da ponašanje prilagodi saobraćajnim uslovima.

Saznaj više

Evidencija radnog vremena vozača

Pružamo uslugu vođenja evidencije radnog vremena člana posade vozila koji koriste vozila sa analognim i digitalnim tahografima.

Saznaj više

Savetnik za bezbednost u transportu ADR/RID

Pružamo uslugu savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Saznaj više

Najnovije vesti

Informišemo Vas o najnovijim događajima i stručnim informacijama u transportu i logistici.

X