Loading...
Početna2020-10-02T12:50:29+00:00

O nama

Privredno društvo Intico d.o.o. usmereno je na pružanje usluga konsaltinga i projektovanja u oblasti transporta i logistike. U okviru svog rada Intico organizuje i realizuje treninge, seminare i naučno-stručne skupove od značaja za usavršavanje stručnjaka iz oblasti transporta i logistike o vremenu vožnje i odmora vozača, korišćenju digitalnih i analognih tahografa, upravljanju troškovima u transportu, upravljanju voznim parkovima, osiguranju u voznim parkovima, nabavkama proizvoda i usluga u transportu, povećanju ekonomičnosti vožnje vozača.

Saznaj više

Kalendar obuka

oktobar, 2021

01oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

01oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

02oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

02oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

03oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

03oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

04oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

04oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

05oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

05oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

06oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

06oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

07oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

07oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

08oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

08oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

09oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

09oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

10oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

10oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

11oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

11oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

12oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

12oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

13oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

13oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

14oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

14oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

15oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

15oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

16oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

16oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

17oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

17oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

18oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

18oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

19oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

19oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

20oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

20oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

21oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

21oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

22oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

22oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

23oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

23oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

24oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

24oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

25oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

25oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

26oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

26oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

27oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

27oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

28oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

28oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

29oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

29oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

30oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

30oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

31oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

31oct8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

Usluge

U okviru svog rada Intico pruža konsultantske usluge i obuke iz oblasti transporta i logistike, za potrebe vlasnika voznog
parka pruža uslugu evidencije radnog vremena vozača i ostalih članova posade, vrši procenu sposobnosti vozača i pruža
uslugu savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Obuke za CPC

Intico organizuje i realizuje obuke za profesionalne vozače

Saznaj više

Konsalting

Kreiramo dugoročna održiva, inovativna i primenjiva rešenja kako biste na najefikasniji način došli do željenih rezultata.

Saznaj više

Obuke

Intico organizuje i realizuje otvorene i in-house stručne obuke iz oblasti transporta i logistike.

Saznaj više

Procena sposobnosti vozača

Na osnovu seta testova Vienna Test System TRAFFIC vršimo procenu sposobnosti za vožnju i spremnost vozača da ponašanje prilagodi saobraćajnim uslovima.

Saznaj više

Evidencija radnog vremena vozača

Pružamo uslugu vođenja evidencije radnog vremena člana posade vozila koji koriste vozila sa analognim i digitalnim tahografima.

Saznaj više

Savetnik za bezbednost u transportu ADR/RID

Pružamo uslugu Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Saznaj više

Najnovije vesti

Informišemo Vas o najnovijim događajima i stručnim informacijama u transportu i logistici.

Go to Top