Loading...
Početna2020-10-02T12:50:29+00:00

O nama

Privredno društvo Intico d.o.o. usmereno je na pružanje usluga konsaltinga i projektovanja u oblasti transporta i logistike. U okviru svog rada Intico organizuje i realizuje treninge, seminare i naučno-stručne skupove od značaja za usavršavanje stručnjaka iz oblasti transporta i logistike o vremenu vožnje i odmora vozača, korišćenju digitalnih i analognih tahografa, upravljanju troškovima u transportu, upravljanju voznim parkovima, osiguranju u voznim parkovima, nabavkama proizvoda i usluga u transportu, povećanju ekonomičnosti vožnje vozača.

Saznaj više

Kalendar obuka

septembar, 2021

04sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

06sep(sep 6)8:00 am21(sep 21)2:30 pmPOČETNA (OSNOVNA) OBUKA ZA CPC

11sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

12sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

15sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

15sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

16sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

16sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

17sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

17sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

18sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

18sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

19sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

19sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

20sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

20sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

21sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

21sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

22sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

22sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

23sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

23sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

24sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

24sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

25sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

25sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

26sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

26sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

27sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

27sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

28sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

28sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

29sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

29sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

30sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA (II TEMA)

30sep8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

Usluge

U okviru svog rada Intico pruža konsultantske usluge i obuke iz oblasti transporta i logistike, za potrebe vlasnika voznog
parka pruža uslugu evidencije radnog vremena vozača i ostalih članova posade, vrši procenu sposobnosti vozača i pruža
uslugu savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Obuke za CPC

Intico organizuje i realizuje obuke za profesionalne vozače

Saznaj više

Konsalting

Kreiramo dugoročna održiva, inovativna i primenjiva rešenja kako biste na najefikasniji način došli do željenih rezultata.

Saznaj više

Obuke

Intico organizuje i realizuje otvorene i in-house stručne obuke iz oblasti transporta i logistike.

Saznaj više

Procena sposobnosti vozača

Na osnovu seta testova Vienna Test System TRAFFIC vršimo procenu sposobnosti za vožnju i spremnost vozača da ponašanje prilagodi saobraćajnim uslovima.

Saznaj više

Evidencija radnog vremena vozača

Pružamo uslugu vođenja evidencije radnog vremena člana posade vozila koji koriste vozila sa analognim i digitalnim tahografima.

Saznaj više

Savetnik za bezbednost u transportu ADR/RID

Pružamo uslugu Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Saznaj više

Najnovije vesti

Informišemo Vas o najnovijim događajima i stručnim informacijama u transportu i logistici.

Go to Top