Intico d.o.o. posebnu pažnju posvećuje vozačima, njihovim sposobnostima i crtama ličnosti. Sposobnosti i spremnosti osobe da se prilagodi saobraćajnim uslovima se mere pomoću kompjuterizovanog sistema za procenu – Vienna Test System. Vienna Test System se koristi kao priznat sistem za procenu sposobnosti vozača i njegovih karakteristika. Još od 1979. godine ovaj sistem se u Evropi koristi za selekciju vozača procenom njihovih psihomotornih sposobnosti.

U Vienna Test System-u, testovi su podeljeni po grupama da bi se preciznije procenile sve potrebne veštine vozača.

Testiranje karakteristika kandidata, vrši se sa vremenskim ograničenjem da bi se procenila sposobnost kandidata za upravljanje vozilom, kao i tolerancija na stres. Kandidat koji nije u stanju da se nosi sa stresom, ili pak oporavi posle toga, često postaje „opasnost“ kako za sebe, tako i za druge, a samim tim i za privredno društvo.

Test se sprovodi tako što kandidat korišćenjem specijalnih panela daje odgovore na testove prikazane na kompjuterskom ekranu. Pre početka testiranja, kandidat dobija instrukcije i prolazi pokazni test. Time se kandidatima omogućava upoznavanje sa testovima i osigurava da razumeju ono što test traži od njih. Rezultati i izveštaji se generišu automatski i dostupni su odmah nakon završetka testa što rezultira brzom, isplativom i pouzdanom procenom u vezi sa potencijalom kandidata.

Rezultati testa se čuvaju u bazi podataka, da bi se sa sigurnošću moglo odrediti da li kandidati imaju adekvatne sposobnosti za vožnju. Naučno je dokazana dobra korelacija između rezultata testa i kasnije, produktivnosti, sposobnosti i bezbednosti vozača u praksi.

Ko se procenjuje?

Kandidati za vozača, profesionalni vozači teretnih vozila, profesionalni vozači autobusa, vozači putničkih automobila (svi zaposleni koji stalno ili povremeno koriste službene automobile).

Koja je namena rezultata testova?

 • Vrednovanje kandidata prilikom selekcije – izbor vozača;
 • Sagledavanje stanja postojećih zaposlenih vozača u pogledu sposobnosti za vožnju i ličnih osobina;
 • Izolovanje grupe zaposlenih koji su skloni činjenju saobraćajnih prekršaja.

Koje koristi ima Vaša organizacija od procene sposobnosti vozača?

 • Izbor odgovarajućeg vozača prema složenosti poslova i odgovornosti;
 • Povećanje efikasnosti rada vozača;
 • Smanjenje troškova eksploatacije vozila;
 • Smanjenje stope štetnih događaja i saobraćajnih nezgoda;
 • Smanjenje fluktuacije zaposlenih;
 • Sagledavanje stanja postojećih zaposlenih vozača u pogledu sposobnosti za vožnju i ličnih osobina;
 • Smanjene administrativnih troškova;
 • Smanjenje angažovanja resursa HR sektora.

Ako želite da procenimo sposobnosti za vožnju i spremnosti osobe da ponašanje prilagodi saobraćajnim uslovima Vaših postojećih vozača ili kandidata za vozača kontaktirajte nas