Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta je lice koje u privrednom društvu obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasnog tereta, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove.

Svako privredno društvo čija delatnost obuhvata transport ili pakovanje povezano sa prevozom, utovarom, punjenjem ili istovarom opasne robe, privredno društvo koje je korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, kao i organizator transporta i pružalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta, mora imati angažovanog najmanje jednog Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Zadaci Savetnika u odnosu na delatnost privrednog društva su:

 1. praćenje primene propisa koji se odnose na transport opasnog tereta;
 2. savetovanje u aktivnostima privrednog društva vezanim sa transport opasnog tereta;
 3. izrada Godišnjeg izveštaja za rukovodstvo privrednog društva ili eventualno za lokalne organe vlasti o aktivnostima privrednog društva u vezi sa transportom opasnog tereta. Godišnji izveštaji se moraju čuvati pet godina i na zahtev se dostavljaju pojedinim državnim organima;
 4. izvršavanje obaveza iz odeljka 1.8.3. ADR/RID/ADN;
 5. nadgledanje i kontrola načina na koji poslodavac tj. učesnik u transportu opasnog tereta postupa sa opasnim teretom;
 6. obaveštavanje privrednog društva o obavezama utvrđenim propisima o transportu opasnog tereta i o načinu njihovog izvršavanja;
 7. obučavanje zaposlenih koji rukuju opasnim teretom, uključujući izmene propisa i vođenje evidencije o izvršenim obukama;
 8. praćenje postupaka privrednog društva tokom nabavke transportnih sredstava, uvažavajući posebne zahteve koji važe za transport opasnog tereta;
 9. sprovođenje odgovarajuće hitne mere u slučaju bilo kakve nezgode ili vanrednog događaja koji može negativno da utiče na bezbednost transporta, utovara ili istovara opasnog tereta;
 10. sprovođenje istrage, a po potrebi i ispostavljanje izveštaja, o nezgodama i udesima ili teškim prestupima koji su bili utvrđeni za vreme transporta, utovara ili istovara opasnog tereta;
 11. uvođenje odgovarajućih mera za sprečavanje ponavljanja nezgoda, vanrednih događaja ili nepoštovanja propisa;
 12. utvrđivanje da li zaposleni, kao i osoblje koje vrši transport opasnog tereta, utovar ili istovar, raspolaže sa detaljnim objašnjenjima i uputstvima za rad;
 13. uvođenje mera za povećanje svesti o rizicima u transportu, utovaru i istovaru opasnog tereta;
 14. uvođenje kontrolnih postupaka sa ciljem obezbeđivanja potrebnih dokumenata i opreme u transportnim sredstvima koja su predviđena za dati transport;
 15. uvođenje kontrolnih postupaka sa ciljem obezbeđivanja poštovanja propisa koji važe za utovar i istovar opasnog tereta;
 16. sarađivanje sa nadležnom inspekcijom za transport opasnog tereta.

Koje koristi ima Vaše privredno društvo?

 1. Smanjenje troškova transporta;
 2. Savetnik Vam u kratkom roku može obezbedi potrebnu transportnu dokumentaciju;
 3. Rizik koji nastaje pri radu sa opasnim teretom se svodi na najmanju moguću meru.

Zašto izabrati baš naše Savetnike – naši savetnici su visokoobrazovani ljudi sa velikim iskustvom u oblasti opasnih materija (tereta i robe), čime Vam pružamo mogućnost da se rukovanje, manipulacija i transport opasnih materija obave na bezbedan i efikasan način!

Ako želite da Vam pomognemo pružanjem usluga u okviru aktivnosti Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta kontaktirajte nas