Rešenjem Agencije za bezbednost saobraćaja broj 225-03-01080/2020-04 pravno lice Intico d.o.o. je dobilo dozvolu da u svom Centru za obuku INTICO može da sprovodi obuke za sticanje početne kvalifikacije i periodične obuke vozača.

Na osnovu člana 203. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora da ima svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti (CPC) se stiče se na osnovu priznate kvalifikacije ili pohađanjem obavezne početne obuke (osnovne obuke ili dodatne obuke).

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument koji glasi na ime vozača. Izdaje se na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti. Rok važenja kartice je 5 godina i obnavlja se na osnovu stečenog periodičnog CPC-a, odnosno pohađanjem 5 obaveznih periodičnih obuka u periodu od 5 godina od dana izdavanja Kvalifikacione kartice. U toku jedne kalendarske godine vozaču se priznaje jedan, a najviše dva seminara, koji imaju različite planove i programe rada.

Svi naši predavači i instruktori poseduju neophodne licence i sertifikate, kao i višegodišnje iskustvo u realizaciji obuka vozača. Naš tim čine sposobni, komunikativni i profesionalni stručnjaci.

Predavači teorijske obuke za CPC:

  • Bojana Nićiforović, dipl.ing.saob.
  • Dragan Simović, dipl.ing.maš.
  • Pavle Jovanović, dipl.ing.saob.
  • Miloš Milović, dipl.ing.saob.

Instruktor praktične obuke za CPC

  • Milisav Popović

Obuke se održavaju u Beogradu, u Centru za obuku INTICO, Vojvode Stepe 414a, Voždovac.

januar, 2021

22jan8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

23jan8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

24jan8:15 am2:45 pmPERIODIČNA OBUKA ZA CPC – SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA

Obuke koje sprovodi Centar za obuku Intico – ovlašćeni centar za obuku profesionalnih vozača i sticanje CPC-a:

Kome je obuka namenjena?

Svim profesionalnim vozačima koji poseduju Kvalifikacionu karticu vozača

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Opis obuke

Periodični CPC za prevoz tereta stiče se pohađanjem  periodične obuke u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova u periodu od pet godina od dana izdavanja početnog ili prethodnog periodičnog CPC-a.

Seminari sadrže ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta, koji se rade na početku i na kraju seminara, a koje organizuje Centar.

Profesionalni vozači su prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima u obavezi da pohađaju 5 periodičnih obuka, tj seminara unapređenja znanja, po jedan godišnje. Ukoliko ne ispune obavezu pohađanja 5 obuka neće moći da obnove kvalifikacionu karticu vozača!

Kome je obuka namenjena?

Kandidatima koji su stekli najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju

Trajanje obuke: 20 dana, 140 časova

Opis obuke

Obuka u trajanju od 140 časova organizovana je kao sedam teorijskih časova u toku jednog dana, pet dana u nedelji. Ovo znači da je za realizaciju 140 nastavnih časova potrebno 20 radnih dana, koliko će i trajati obuka. Vozač u toku 140 nastavnih časova osnovne obuke mora individualno da upravlja vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 10 praktičnih časova. Od najmanje 10 praktičnih časova individualnog upravljanja vozilom odgovarajuće kategorije, vozač može upravljati vozilom najviše tri praktična časa individualne vožnje na poligonu. Individualno upravljanje vozilom obavlja se u prisustvu instruktora za CPC.

Informacije i prijave:

Intico d.o.o.

Centar za obuku Intico

Adresa: Vojvode Stepe 414a, 11010 Beograd-Voždovac

Tel 1: 060 30 60 320

Tel 2: 060 30 60 315

email: cpc@intico.rs