Nova usluga – Easytovisa!

U eri globalizacije, usluge međunarodnog transporta su u stalnoj ekspanziji. Bitna komponenta u uspešnoj organizaciji isporuke transportnih usluga po principu „prava roba, na pravoj lokaciji, u pravo vreme“ klijentima koji su locirani u stranim zemljama jeste obezbeđivanje potrebne putne dokumentacije, u skladu sa važećim imigracionim propisima tranzitnih i destinacionih zemalja.

Za koje zemlje je potrebna viza? Koliko traje procedura za dobijanje vize? Šta je potrebno da priložim od dokumentacije za apliciranje za vizu i na kom jeziku? Kako organizovati predaju pasoša za vizu kada mi je pasoš potreban u svakodnevnom poslu?… Ovo su samo neka od pitanja sa kojima se neprestano susreću profesionalni vozači i rukovodioci transporta.

Upravo sa ciljem da polaznicima naših obuka i svim profesionalcima u oblasti transporta obezbedimo mogućnost da se o svim pitanjima iz oblasti viziranja i imigracija informišu iz relevantnih izvora, ostvarili smo saradnju sa Easytovisa – prvim regionalnim viza aplikacionim centrom u regionu Centralne i Istočne Evrope.

Bez obzira na to da li Vam je potrebna usluga savetovanja ili pomoć u pripremi zahteva za izdavanje vize za veliki broj destinacija na svetu, jednostavnim pozivom Easytovisa call centra ili upućivanjem mejla sa svojim pitanjima, možete dobiti odgovor u roku od par sati.

Mreža Easytovisa poslovnica prostire se u 12 zemalja Centralne i Istočne Evrope i godišnje procesuira više od 2.100 zahteva za vize u najvećem broju slučajeva za:

 • Veliku Britaniju
 • Kanadu
 • Australiju
 • Sjedinjene Američke Države
 • Rusiju
 • Kinu
 • Zemlje Šengen zone i dr.

Osim priprema zahteva za vize, Easytovisa za transportne kompanije koje angažuju vozače koji nisu državljani Srbije, pruža podršкu u apliciranju za dugoročnu vizu Republike Srbije, privremeno boravište i radnu dozvolu.

Kako izgleda Easytovisa portfolio usluga viziranja

U slučaju da Easytovisa agente kontaktirate preko privrednog društva Intico d.o.o., osim popusta od 5% na cenu usluge, dobijate pristup EasyLorry paketu usluga koji podrazumeva:

 • Pripremu kompletne aplikacije za vizu za bilo koju destinaciju na svetu po ubrzanoj (2-3 dana) ili urgentnoj proceduri (istog dana)
 • Profesionalni prevod propratne dokumentacije (po strani)
 • Uplatu svih potrebnih taksi korišćenjem jednog servisa za online plaćanje, odnosno mogućnost da viza centar Easytovisa umesto klijenta plaća troškove potrebnih taksi za vize
 • Zakazivanje termina ambasadi za predaju aplikacije u dogovoru sa klijentom
 • Dočekivanje i podrška klijentima u ambasadi prilikom predaje zahteva
 • Preuzimanje pasoša iz ambasade u ime klijenta po okončanju obrade zahteva

Easytovisa ekspertski tim u oblasti viziranja i imigracija možete kontaktirati slanjem upita email-om na adresu office@easytovisa.com ili pozivanjem telefona +381 11 2258 790 svakog radnog dana od 8 do 17h.

Za sve polaznike obuka koje organizuje privredno društvo Intico d.o.o. popust je 10%.