Intico pruža usluge konsaltinga i izrade projekata iz oblasti transporta ili drugih oblasti koje su direktno ili indirektno povezane sa transportom. Intico okuplja tim stručnjaka koji profesionalnim i kreativnim pristupom pruža usluge svojim klijentima u rešavanju njihovih problema nudeći rešenja koja su usklađena sa strateškim ciljevima njihovih organizacija. Znanja i iskustvo našeg tima i saradnika garantuju realizaciju praktičnih i održivih rešenja.

U okviru svog rada Intico organizuje i realizuje obuke, seminare, konferencije i kongrese od značaja za usavršavanje stručnjaka iz oblasti transporta i logistike o vremenu vožnje i odmora vozača, korišćenju digitalnih i analognih tahografa, upravljanju troškovima u transportu, upravljanju voznim parkovima, osiguranju u voznim parkovima, nabavkama proizvoda i usluga u transportu, povećanju ekonomičnosti vožnje vozača.

Oblasti rada:

 • Transport i distribucija robe
 • Upravljanje radom voznih parkova
 • Eksploatacija i održavanje vozila
 • Upravljanje troškovima u transportu
 • Informacioni sistemi u transportu
 • Tehnički pregled vozila
 • Organizacija transporta
 • Upravljanje resursima
 • Nabavka proizvoda i usluga u transportu
 • Organizacija rada vozača
 • Organizacija i tehnologija rada skladišta i distributivnih centara.