Najava Seminara 5. april 2019!!!

U skladu sa dosadašnjom dobrom praksom, prateći stanje i promene koje se dešavaju u oblasti transporta i logistike, a u cilju edukacije kadrova u transportnoj privredi, Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike Transportlog organizuje stručni jednodnevni seminar na temu:

Za bezbedan transport opasnog tereta – novosti u ADR 2019, klasifikacija, opasan teret, opasan otpad, transport i rukovanje

Primena izmena Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju ADR 2019 počinje 1. jula 2019. godine.

Seminar će se održati u petak 5. aprila 2019. godine od 10:00 do 15:00 h  u Beogradu, Stadion Event Centar (TC Stadion), Zaplanjska 32. Podršku u organizaciji Seminara pruža Intico d.o.o.

Seminar je namenjen svim privrednim društvima, organizacijama i institucijama koje se pri obavljanju svoje delatnosti susreću sa opasnim teretom i opasnim otpadom (proizvodnja, upotreba, transport, manipulacija, rukovanje i odlaganje) i savetnicima za transport opasnog tereta.

Teme:

  • Novosti u ADR 2019
  • Učesnici u transportu opasnog tereta i njihove obaveze
  • Obeležavanje i označavanje komada sa opasnim teretom i vozila
  • Primena izuzeća od pojedinih odredbi ADR
  • Uloga Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta
  • Dokumenta za transport opasnog tereta, praznu ambalažu i vozila
  • Klasifikacija opasnih materija u transportu (određivanje UN broja), koje nisu poimenično navedene u spisku opasnih materija u tabeli „A“ i tabeli „B“, poglavlja 3.2 ADR
  • Klasifikacija materija koje su opasne po životnu sredinu (vodenu sredinu) u skladu sa ADR
  • Izbor načina transporta opasnog otpada

Predavači su stručnjaci u području transporta opasnog tereta i otpada:

Mr Ljubomir Petrović, dipl.ing., Trigon Inženjering
Duško Vujanović, dipl.ing., Trigon Inženjering
Doc. dr Mihael Bučko, dipl.ing., Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Katedra vojnohemijskog inženjerstva
Momčilo Manojlović, dipl.ing., Asocijacija TransportLog

U toku seminara biće omogućena otvorena diskusija iz oblasti opasnog tereta  i opasnog otpada.

Naknada za učešće u radu Seminara iznosi 11.700 dinara + PDV po jednom učesniku i obuhvata pravo učešća na seminaru, prateći materijal, potvrdu o učešću i kafe pauze. Obezbeđen je besplatan parking prostor.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte putem email-a ili telefona. Stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije i prijave:

Irena Milosavljević

tel:        011 406 55 36
mob:    060 30 60 314
email:   i.milosavljevic@transportlog.org.rs

Divna Sredojević

tel:        011 406 58 90
mob:    060 30 60 324
email:   d.sredojevic@intico.rs