Preliminarni program Konferencije 2021!

Datum održavanja: četvrtak i petak, 4. i 5. novembar 2021. godine (registracija učesnika počinje u sredu, 3. novembra u 18h)
Mesto održavanja:
Zlatibor, Hotel Mona
Organizatori: Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike Transportlog i Intico d.o.o.

PRELIMINARNI SPISAK RADOVA/IZLAGANJA

1.Razvoj modela upravljanja obukama profesionalnih vozača

Saša Zdravković, Slobodan Karličić, Nenad Živanović, Marija Kukić, Republika Srbija, Agencija za bezbednost saobraćaja, Beograd

2.Iskustva u osnovnoj i periodičnoj obuci profesionalnih vozača

Pavle Jovanović, Direktor, Intico d.o.o., Beograd

3.Kriza istine i poverenja. Budućnost upravljanja zasnovanog na kritičkom mišljenju i stvarnim podacima

Bojana Milutinović, MSc proizvodnih sistema, MSc informacionih sistema i baza podataka, specijalni savetnik za održivi razvoj, Novi Sad

4.Podela teretnih, radnih i specijalnih vozila prema predmetu osiguranja i vrsti rizika

Ljubomir Zec, Dunav Osiguranje, Beograd

5.Trendovi i preporuke za tržište transportnog osiguranja

Vladimir Lazić, International Desk Manager, Asigest, Member of ASIGEST BROKER group, Beograd

6.Smanjenje troškova eksploatacije voznog parka kroz outsourcing pneumatika

Branimir Kostić, Oskar Koso, Balkanprogres d.o.o., Beograd

7.ADR aplikacija, DGO app – digitalna transformacija u prevozu opasnih materija

dr.sc Božica Radoš, Direktor, Venit Exante d.o.o., Zagreb

8.Field management – Effective mobile workforce management (Praćenje rada terenske službe)

Vukašin Bijelić, Direktor, Fleet Management Team, OMR Group, Beograd

9.Sistem za vršenje tehničkog pregleda vozila na putu. OBD dijagnostika na tehničkom pregledu vozila

Vlada Marinković, Dragan Simović, Marinković-Hofmann d.o.o., Beograd

10.Uticaj konfiguracije terena i saobraćajnih uslova na putu na parametre vožnje i potrošnju goriva komercijalnih vozila

Prof. dr Davor Vujanović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

11.Transport za sopstvene potrebe – konkurencija na tržištu drumskog transporta?

Prof. dr Olivera Medar, Prof. dr Aleksandar Manojlović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

12.Pristup tržištu teretnog transporta – izazovi i ograničenja za drumski transport

dr Dušan Radosavljević, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš, Prof. dr Olivera Medar, Prof. dr Aleksandar Manojlović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

13.Sertifikovanje profesionalne osposobljenosti lica odgovornih za prevoz tereta u Republici Srbiji

Prof. dr Vladimir Momčilović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

14.Iskustva i mogućnosti korišćenja električnih teretnih vozila

Prof. dr Snežana Kaplanović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

AGENDA

3.11.2019. Sreda

18:00  Registracija učesnika

4.11.2019. Četvrtak

8:30 Registracija učesnika

10:00 Prvi blok predavanja

12:00 Pauza

12:30 Drugi blok predavanja

14:00  Pauza za ručak

15:30 Treći blok predavanja

17:30 Slobodne aktivnosti

20:30 Svečana večera

5.11.2019. Petak

10:00 Četvrti blok predavanja

12:00  Pauza

12:30 Peti blok predavanja

14:00 Zatvaranje Kongresa

KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na Konferenciji obuhvata pravo učestvovanja, radni materijal, potvrdu o učešću, posluženje u toku pauza i svečanu večeru (četvrtak, 4. novembar, 20.30h).

Kotizacija iznosi 15.900 dinara + PDV za učesnike iz Srbije, dok za učesnike iz inostranstva kotizacija iznosi 140€ po učesniku. 

U iznos kotizacije nije uračunata cena smeštaja. U Hotelu Mona obezbeđene su cene smeštaja po posebnim uslovima (sa popustom od 35%) za učesnike Konferencije.

U toku održavanja Konferencije biće omogućeno komercijalno predstavljanje kompanija čija je delatnost direktno ili indirektno vezana za transport i logistiku.

Informacije i prijave:

Irena Milosavljević
tel: +381 11 4065 536
mob: +381 60 30 60 314
email:i.milosavljevic@transportlog.org.rs

Preliminarni program
Cenovnik smeštaja

Generalni sponzor

Zlatni sponzor

Srebrni sponzori

Bronzani sponzor

Partneri

Medijski partneri

Izvršni organizator