Finalni program Konferencije!

Datum održavanja: četvrtak i petak, 7. i 8. novembar 2019. godine (registracija učesnika počinje u sredu, 6. novembra u 18h)
Mesto održavanja: Zlatibor, Hotel Mona
Organizatori: Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike Transportlog i Intico d.o.o.

6.11.2019. Sreda

18:00-21:00  Registracija učesnika

7.11.2019. Četvrtak

8:30 Registracija učesnika

10:00

Uvodno izlaganje

Prof. dr Aleksandar Manojlović, Predsednik Upravnog odbora Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TransportLog

Trendovi u sektoru drumskog teretnog transporta

Prof. dr Olivera Medar, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet 

Every drop counts! – Senzorski sistemi za cisterne i merni uređaji za merenje protoka tečnosti koje nisu voda

Aleksandar Pančev, Balkan Metering Solutions, Skoplje
mr Vladimir Arsov, Balkan Metering Solutions, Skoplje

Inteligentno upravljanje voznim parkom

Trajče Nikolov, MCSA, FROTCOM, Skoplje
Dragan Kostovski, FROTCOM, Skoplje

12:00 Pauza

12:30

Izazovi i rešenja u digitalizaciji transporta i logistike

Jovan Soldatović, BAD SISTEMS, Niš
Sara Novosel, BAD SISTEMS, Niš

Savremeni transport elektro vozilima – Ekološki i ekonomski aspekt

Ivan Todorović, ZhiDou Cenntro Balkan, Beograd
Prof. dr Branislav Aleksandrović, Visoka tehnička škola strukovnih studija Kragujevac

Harmonizacija evropskog kataloga otpada i liste opasnog otpada sa UN brojevima opasne robe

Dr.sc. Božica Radoš, DGSA ADR RID, Venit Exanted.o.o., Zagreb
Momčilo Manojlović, PWW DOO, Niš

14:00  Pauza za ručak

15:30

Strategija održivog razvoja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta u gradovima Srbije

Prof. dr Pavle Gladović, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka

Napredni sistemi podrške vozaču – ADAS

Dragan Simović, Marinković-Hofmann d.o.o., Beograd
Vlada Marinković, Marinković-Hofmann d.o.o., Beograd

Održivo vrednovanje rada vozača u transportu putnika

Prof. dr Vladimir Momčilović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

17:30 Slobodne aktivnosti

20:30 Svečana večera

8.11.2019. Petak

10:00

Uticaj stila vožnje na potrošnju goriva u drumskom transportu

Prof. dr Davor Vujanović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

Uticaj odnosa poslodavca i vozača na realizaciju transportnih zahteva

Dr Dušan Radosavljević, Visoka škola strukovnih strudija Niš

Uloga i značaj sistemske selekcije vozača

Rajko Jović, NAFTAGAS-Transport d.o.o, Novi Sad

12:00  Pauza

12:30

Osiguranje opasnog otpada – smernice u propisima

mr Marina Milojević, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije

Bezbedni i sigurni parkinzi za teretna vozila 

Pavle Jovanović, Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike Transportlog, Beograd

Primena cirkularne (kružne) ekonomije u sektoru transporta

Prof. dr Snežana Kaplanović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

14:00 Zatvaranje Kongresa

esnicima Konferencije će biti omogućena probna vožnja elekričnog vozila  ZhiDou D2

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Konferenciji obuhvata pravo učestvovanja, radni materijal, potvrdu o učešću, posluženje u toku pauza i svečanu večeru (četvrtak, 7. novembar, 20.30h).

Kotizacija iznosi 14.900 dinara + PDV za učesnike iz Srbije, dok za učesnike iz inostranstva kotizacija iznosi 130€ po učesniku. U iznos kotizacije nije uračunata cena smeštaja.

Informacije i prijave:

Divna Sredojević
tel: +381 11 4065 536
mob: +381 60 30 60 324
email:d.sredojevic@transportlog.org.rs

Finalni program

Zlatni sponzori

Srebrni sponzori

Medijski partneri

Izvršni organizator