Prijavite se sada za obuke koje organizujemo u septembru!

U toku meseca septembra 2018. rezervisali smo termine za obuke rukovodilaca transporta/logistike i vozača u našim prostorijama.

U našoj ponudi su sledeće obuke:

  1. Vođenje evidencije radnog vremena vozača i drugih članova posade vozila

Primena odredbi Pravilnika zahteva značajno dodatno angažovanje rukovodilaca i referenata transporta i voznih parkova za izradu potrebnih proračuna i vođenje evidencije. U okviru obuke detaljno se predstavlja neophodna procedura za vođenje evidencije, kao i način proračuna prosečnog nedeljnog radnog vremena u karakterističnim slučajevima.

  1. Primena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa
  2. Primena propisa iz oblasti saobraćaja i transporta (Poseban osvrt na primenu Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju)

Prošao je rok za usklađivanje poslovanja sa odredbama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Šta dalje?

Da li ste obezbedili Vašu licencu? Šta je sve potrebno za podnošenje zahteva za izdavanje licence za prevoz? Kojim dokumentima se dokazuje ispunjenost neophodnih uslova za dobijanje licenci?

  1. Primena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa – za vozače

Spisak obuka koje su planirane u septermbru 2018. možete pogledati u kalendaru aktivnosti. Sve obuke će se održati u BEOGRADUJove Ilića 65/14.

Kalendar aktivnosti BEOGRAD, septembar 2018.

1. Vođenje evidencije radnog vremena vozača i drugih članova posade vozila

Kome je obuka namenjena

Rukovodiocima transporta, rukovodiocima voznih parkova, rukovodiocima logistike, referentima transporta, referentima voznih parkova, referentima logistike, dispečerima, administratorima voznih parkova, transporta i logistike, korisnicima transportnih usluga

Termin održavanja obuke

20. septembar – četvrtak

27. septembar – četvrtak

(od 10 do 13 časova)

2. Primena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa

Kome je obuka namenjena

Rukovodiocima transporta, rukovodiocima voznih parkova, rukovodiocima logistike, referentima transporta, referentima voznih parkova, referentima logistike, dispečerima, administratorima voznih parkova, transporta i logistike, korisnicima transportnih usluga

Termin održavanja obuke

18. septembar – utorak

25. septembar – utorak

(od 9 do 15 časova)

3. Primena propisa iz oblasti saobraćaja i transporta (Poseban osvrt na primenu Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju)

Kome je obuka namenjena

Rukovodiocima transporta, rukovodiocima voznih parkova, rukovodiocima logistike, referentima transporta, referentima voznih parkova, referentima logistike, dispečerima, administratorima voznih parkova, transporta i logistike, korisnicima transportnih usluga

Termin održavanja obuke

11. septembar – utorak

(od 9 do 15 časova)

4. Primena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa

Kome je obuka namenjena 

Vozačima teretnih vozila i autobusa najveće dozvoljene mase preko 3,5t u domaćem i međunarodnom transportu i u distribuciji

Termin održavanja obuke

15. septembar – subota

(od 9 do 15 časova)

Pored obuka navedenih u kalendaru aktivnosti, u mogućnosti da organizujemo i interne (in-house) obuke, u skladu sa Vašim potrebama. Interna (in-house) obuka se realizuje za grupe od najmanje 7 (sedam) učesnika. Za realizaciju in-house obuka na raspolaganju su svi dani u sedmici (radni dani i vikend).

Informacije i prijave:

Divna Sredojević

Tel: 011/406-58-90
Mob: 060/30-60-324
Email: d.sredojevic@intico.rs