Prijavite se sada za obuke koje organizujemo u junu!

U toku meseca juna 2018.  rezervisali smo termine za obuke rukovodilaca transporta/logistike i vozača u našim prostorijama.

U našoj ponudi su sledeće obuke:

  1. Vođenje evidencije radnog vremena vozača i drugih članova posade vozila

Primena odredbi Pravilnika zahteva značajno dodatno angažovanje rukovodilaca i referenata transporta i voznih parkova za izradu potrebnih proračuna i vođenje evidencije. U okviru obuke detaljno se predstavlja neophodna procedura za vođenje evidencije, kao i način proračuna prosečnog nedeljnog radnog vremena u karakterističnim slučajevima.

  1. Primena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa
  2. Primena propisa iz oblasti saobraćaja i transporta (Poseban osvrt na primenu Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju)

Prošao je rok za usklađivanje poslovanja sa odredbama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Šta dalje?

Da li ste obezbedili Vašu licencu? Šta je sve potrebno za podnošenje zahteva za izdavanje licence za prevoz? Kojim dokumentima se dokazuje ispunjenost neophodnih uslova za dobijanje licenci?

  1. Primena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa – za vozače

Spisak obuka koje su planirane u junu 2018. možete pogledati u kalendaru aktivnosti. Sve obuke će se održati u BEOGRADUJove Ilića 65/14.