Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Privredno društvo Intico d.o.o. usmereno je na pružanje usluga konsaltinga i projektovanja u oblasti transporta i logistike.

U okviru svog rada Intico organizuje i realizuje treninge, seminare i naučno-stručne skupove od značaja za usavršavanje stručnjaka iz oblasti transporta i logistike o vremenu vožnje i odmora vozača, korišćenju digitalnih i analognih tahografa, upravljanju troškovima u transportu, upravljanju voznim parkovima, osiguranju u voznim parkovima, nabavkama proizvoda i usluga u transportu, povećanju ekonomičnosti vožnje vozača.

Stručni tim Intico-a se bavi pružanjem konsalting usluga, izradom elaborata, studija, projekata u oblastima:

 • Transport i distribucija robe
 • Upravljanje radom voznih parkova
 • Eksploatacija i održavanje vozila
 • Upravljanje troškovima u transportu
 • Informacioni sistemi u transportu
 • Tehnički pregled vozila
 • Organizacija transporta
 • Upravljanje resursima
 • Nabavka proizvoda i usluga u transportu
 • Organizacija rada vozača
 • Organizacija i tehnologija rada skladišta i distributivnih centara.